ایران
"3cx" 3 مورد
نرم افزار مدیریت تلفن ویپ  3cx

نرم افزار مدیریت تلفن ویپ 3cx

ارتباطات شبکه جوان
1397/3/5 15:54:09

شرکت ارتباطات شبکه جوان نماینده رسمی فروش نرم افزار کاربری 3CX در ایران میباشد . با توجه به خر ... شرکت ارتباطات شبکه جوان نماینده رسمی فروش نرم افزار کاربری 3CX در ایران میباشد . با توجه به خر

نماینده انحصاری تلفن تحت شبکه فنویل fanvil

نماینده انحصاری تلفن تحت شبکه فنویل fanvil

ارتباطات شبکه جوان
1397/3/5 15:53:57

شرکت شبکه جوان ، نماینده انحصاری شرکت فنوبل معظم در ایران خدمات فروش و پس از فروش فنویل را عهده دار ... شرکت شبکه جوان ، نماینده انحصاری شرکت فنوبل معظم در ایران خدمات فروش و پس از فروش فنویل را عهده دار

 کارت آنالوگ استریسک ساینوی(Synway FXM32)

کارت آنالوگ استریسک ساینوی(Synway FXM32)

مهدی نظری
1394/5/31 16:15:01

کارتهای آنالوگ ساینوی(Synway) برای ارتباط تلفن های آنالوگ و خطوط شهری (PSTN) با PC طراحی شده است. ... کارتهای آنالوگ ساینوی(Synway) برای ارتباط تلفن های آنالوگ و خطوط شهری (PSTN) با PC طراحی شده است.