ایران
"گیت XRY" 4 مورد
 گیت امنیتی ، گیت فرودگاهی
شرکت مدیس الکترونیک
1398/3/11 13:32:14

XRY - X-RAY 100100 +++++++++++++++++++++++ گیت RS..100.100 یک دستگاه بازرسی X-RAY با ابعاد استاندارد می باشد که برای بازرسی بسته هایی با سایز بسیار بزرگ ( 100 در 100 سانتیمتر ) برای استفاده در اما

09352505208 -09121903427 - 09101233717
02644238602- 02644238601
اخبار مرتبط با "گیت XRY"