ایران
"گروه ماشین سازی آپادانا" 1 مورد
تولید کننده انواع تیرچه
پنبه چی
1397/10/20 2:00:01

آپادانا سازنده خط کامل تیرچه صنعتی تولید کننده مش باف صنعتی فروش با شرایط ویژه

0914190482
0914190482
"گروه ماشین سازی آپادانا" 1 مورد
دستگاه تولید تیرچه اتوماتیک ، دستگاه تیرچه بلوک

دستگاه تولید تیرچه اتوماتیک ، دستگاه تیرچه بلوک

پنبه چی
1396/5/24 13:09:27

گروه ماشین سازی آپادانا دستگاه تولید تیرچه اتوماتیک ، دستگاه تولید تیرچه اتوماتیک ، دستگاه تیرچه ، ... گروه ماشین سازی آپادانا دستگاه تولید تیرچه اتوماتیک ، دستگاه تولید تیرچه اتوماتیک ، دستگاه تیرچه ،