ایران
"پیمانکار سیمان پلیمری" 4 مورد
اجرای گچ پاششی ، پیمانکار گچ پلیمری ، پیمانکار سیمان پلیمری با دستگاه گچ پاش
احمد قلی زاده
1397/10/19 21:15:01

پلیمری و سیمان پلیمری با دستگاه گچ پاش بعد از دیوار چینی نیازی به گچ و خاک ندارد با سرعت بالا حداقل روزی 120 الی 200 متر مربع آماده به رنگ یا کاغذ دیواری تحویل خواهد داد.

09378216816 - 09123199580
09123199580
"پیمانکار سیمان پلیمری" 4 مورد
گچ پاششی ، سیمان پاششی ، احمد عش 09126183463

گچ پاششی ، سیمان پاششی ، احمد عش 09126183463

آقای اش
1397/7/7 10:00:27

گچ پاششی ، سیمان پاششی ، گچ ماشینی ، گچ پلیمری ، گچ ساتن ، گچ سیوا ، سیمان ماشینی ، سیمان پلیمری دستگاه سیمان پاش و گچ پاش اجرای گچ پاششی ، اجرای سیمان پاششی ، اجرای گچ…

اجرای گچ پاششی ، اجرای سیمان پاششی ، اجرای گچ ماشینی

اجرای گچ پاششی ، اجرای سیمان پاششی ، اجرای گچ ماشینی

احمد عش
1395/1/15 13:45:01

اجرای گچ پاششی ، اجرای سیمان پاششی ، اجرای گچ ماشینی ، اجرای گچ پلیمری ، اجرای گچ ساتن ، اجرای گچ سیوا ، اجرای سیمان ماشینی ، اجرای سیمان پلیمری در انواع پروژه ها منطب…

 گچ پلیمری ضد رطوبت

گچ پلیمری ضد رطوبت

محمدپور
1394/6/13 16:36:01

پیمانکار و مجری عملیات گچکاری پلیمری ضدرطوبت- مقاومت بسیار بالا-سرعت اجرای بسیار بالا-کاهش هزینه- کاهش ضایغات و ...

اجرای گچ پاششی ، سیمان پاششی ، شاد کریت

اجرای گچ پاششی ، سیمان پاششی ، شاد کریت

احمد قلی زاده
1393/12/8 13:50:01

اجرای گچ پلیمری پاششی اجرای سفیدکاری به صورت تمام شده آماده به رنگ با سرعت بالا اجرای سیمان پلیمری پاششی اجرای کروم گیری شادکریت سنتی شمشه کشی با سرعت بالا …

اخبار مرتبط با "پیمانکار سیمان پلیمری"