ایران
"فر شیرینی تر" 1 مورد
آموزشگاه آشپزی و شیرینی پزی رهنمای دانش

آموزشگاه آشپزی و شیرینی پزی رهنمای دانش

فریده بیت اللهی
1396/3/3 12:40:49

آموزشگاه آشپزی و شیرینی پزی رهنمای دانش با مدیریت خانم فریده بیت اللهی با مجوز رسمی و اعطای 17 مدرک ... فوری دسر ساز، دسرهای بین المللی سالاد ساز و اردور ساز تهیه غذاها با استفاده از انواع محصولات چوپان