ایران
"فروش انواع پروژکتورهای COB" 1 مورد
واردات و پخش لامپ های فوق کم  مصرف  LED ، COB ، SMD
✸✸✸✸✸✸✸
ضمیری
1397/11/23 15:55:01

COB ، SMD نمایندگی شرکت سپهر منور (edc) نمایندگی شرکت صبا ترانس نمایندگی شرکت مازی نور واردات و پخش پنل های 60 در 60 LED واردات و پخش پنلهای smdوcob +++ فروشگاه روشنایی LIO +++ مرکز

09122483411 - 09129483411
66341487 - 66341472
"فروش انواع پروژکتورهای COB" 1 مورد
مرکز پخش انواع پروژکتور

مرکز پخش انواع پروژکتور

ضمیری
1397/7/14 10:30:01

مرکز پخش انواع پروژکتور: فروشگاه روشنایی LIO فروش انواع پروژکتورهای COB ، فروش انواع پروژکتورهای LE ... مرکز پخش انواع پروژکتور: فروشگاه روشنایی LIO فروش انواع پروژکتورهای COB ، فروش انواع پروژکتورهای LE