ایران
"سیل بورگمن" 2 مورد
سیل های مکانیکی و مکانیکال سیل لیک پروف Leak Proof هند

سیل های مکانیکی و مکانیکال سیل لیک پروف Leak Proof هند

حمید صدیقی
1396/5/23 12:54:40

تجهیزات صنعتی ایران عامل فروش انواع سیل های مکانیکی پمپ های سانتریفوژ و همزن های مکانیکی (Agitator) ... های مکانیکی از جمله: 1. Secondary Seal: PTFE, KALREZ, NITRILE, SILICONE, VITON, GRAFOIL … 2. Seal R

 فروش انواع گسکیت های اسپیرال ونت ایرانی و خارجی

فروش انواع گسکیت های اسپیرال ونت ایرانی و خارجی

تامین کالای پترو صنعت
1394/1/25 17:06:01

تامین کالای پترو صنعت دارای سابقه ای بیش از 20 سال در زمینه واردات، تدارک و تهیه تجهیزات پالایشگاه ... تامین کالای پترو صنعت دارای سابقه ای بیش از 20 سال در زمینه واردات، تدارک و تهیه تجهیزات پالایشگاه