ایران
"سامانه شوتینگ زباله" 6 مورد
 سامانه شوتینگ زباله - شرکت پویا مهر سمند
شرکت پویا مهر سمند
1397/10/19 22:00:01

زباله ، اجرای کامل شوتینگ ، اجرای کامل شوتینگ زباله ، سامانه شوتینگ ، شوتینگ ، سامانه شوتینگ زباله ، کانال های تهویه ، دمپر ، دریچه ، هود صنعتی آشپزخانه طراحی واجرای

"سامانه شوتینگ زباله" 6 مورد
سامانه شوتینگ زباله

سامانه شوتینگ زباله

شرکت پویا مهر سمند
1394/2/13 7:42:01

طراحی واجرای شوتینگ زباله سیستم شوتینگ با ترولی (سطل زباله) سیستم شوتینگ جدا کننده زباله در مبدا ... طراحی واجرای شوتینگ زباله سیستم شوتینگ با ترولی (سطل زباله) سیستم شوتینگ جدا کننده زباله در مبدا

شوتینگ زباله

شوتینگ زباله

airsun
1394/10/15 11:03:39

تهویه ایرسان برترین تولیدکننده شوتینگ نخاله (راهی ساده وبی صدابرای دفع نخاله های ساختمانی) airsun یک ... یستم شوتینگ زباله (سامانه شوت زباله )ازمرحله مشاوره وطراحی واجرا باکادری مجرب درسراسر کشور باماتماس

شوتینگ زباله ، کانال شوت زباله ، دریچه شوت زباله

شوتینگ زباله ، کانال شوت زباله ، دریچه شوت زباله

0
1396/5/24 13:02:12

شرکت تهویه کاران هوا پاک (بخش سیستم شوت زباله و سامانه شوتینگ ) طراحی و اجری سیستم شوتینگ ( سامانه ... شرکت تهویه کاران هوا پاک (بخش سیستم شوت زباله و سامانه شوتینگ ) طراحی و اجری سیستم شوتینگ ( سامانه

 شوتینگ زباله - کانال شوت زباله

شوتینگ زباله - کانال شوت زباله

گروه صنعتی برسا
1394/2/3 2:27:01

طراحی واجرا ی شوتینگ زباله 79-66080376 سامانه شوت زباله هوشمند سامانه شوت زباله هوشمند گروه ... له هوشمند سامانه شوت زباله هوشمند گروه صنعتی برسا (بخش سیستم شوت زباله وسامانه شوتینگ) طراحی واجر

 دریچه تنظیم هوا - دریچه کولر- دریچه فن کوئل

دریچه تنظیم هوا - دریچه کولر- دریچه فن کوئل

گروه صنعتی برسا
1394/1/25 5:06:02

انواع دریچه های تنظیم هوا - دیواری- سقفی - دسترسی - دمپرهای بین کانالی - لوورهوارسان- مجری کانا ... کبری گروه صنعتی برسا www.tkj.ir سامانه شوت زباله هوشمند سامانه شوت زباله هوشمند گروه صنعتی

 شــــــــــوتینگ زباله- شــــــــــوت زباله

شــــــــــوتینگ زباله- شــــــــــوت زباله

گروه صنعتی برسا
1394/3/3 16:03:01

گروه صنعتی برسا (بخش سیستم شوت زباله وسامانه شوتینگ) طراحی واجری سیستم شوتینگ (سامانه شوت زباله) ... گروه صنعتی برسا (بخش سیستم شوت زباله وسامانه شوتینگ) طراحی واجری سیستم شوتینگ (سامانه شوت زباله)