ایران
"زعفراینه" 1 مورد
فروش باغچه های هزارمتری در مجتمع باغچه ای زعفرانیه کرج

فروش باغچه های هزارمتری در مجتمع باغچه ای زعفرانیه کرج

علیرضا ایلکاا
1394/11/19 11:33:31

مجتمع باغچه ای نگین سبز واقع در جاده کرج هشتگرد فلکه چهارم شهرک زعفرانیه دارای درختان 5 ساله از انوا ... مجتمع باغچه ای نگین سبز واقع در جاده کرج هشتگرد فلکه چهارم شهرک زعفرانیه دارای درختان 5 ساله از انوا