ایران
"دوجزیی" 2 مورد
 ماستیک گرم اجرای قیری پلیمری

ماستیک گرم اجرای قیری پلیمری

شرکت مهندسی ایستابتن شیمی
1394/5/8 11:45:01

 ماستیک ها و درزگیرها    ماستیک درزگیر گرم اجراHP-1000    ماستیک FR م ... جزئی و دو جزئی)   ماستیک پلی سولفاید دوجزیی مقاوم در برابر حلالهای نفتی    ما

خط تولید الیاف پلی استر (هالو سالید)

خط تولید الیاف پلی استر (هالو سالید)

حیدری
1394/4/7 14:43:55

خط الیاف دو جزیی ظرفیت خط بین 1500 تا 10000 تن در سال کیفیت قابل رقابت خطوط چینی با کیفیت بسیار ب ... خط الیاف دو جزیی ظرفیت خط بین 1500 تا 10000 تن در سال کیفیت قابل رقابت خطوط چینی با کیفیت بسیار ب