ایران
"تاسیسات سخاتمان" 4 مورد
تعمير و نگهداري موتورخانه و چيلر و استخر
خدمات فنی آرش
1397/11/7 15:45:19

انجام کلیه خدمات فنی ساختمان و تاسیسات خدمات تاسیسات ساختمانی آرش +++ خدمات فنی آرش +++ - تعمير و نگهداري موتورخانه و چيلرو استخر. - تعمير اساسي چيلر و موتور خانه - تعمير

09123209620
22379125
"تاسیسات سخاتمان" 4 مورد
خدمات فنی مهندسی برق و تاسیسات تدبیر

خدمات فنی مهندسی برق و تاسیسات تدبیر

زرقانی
1396/5/29 11:44:42

خدمات فنی مهندسی برق و تاسیسات تدبیر مشاوره ، طراحی، اجرا و نظارت فروش تجهیزات تاسیسات برقی و مکانیکی به قیمت کارخانه با اجرای بیش از 4000 واحد مسکونی در سطح تهران و ح…

پیمانکار تاسیسات

پیمانکار تاسیسات

علی محمدی
1395/5/4 11:45:01

پیمانکاری تاسیسات حرارتی و برودتی

مجری برق و تاسیسات صنعتی

مجری برق و تاسیسات صنعتی

زرقانی
1396/2/23 13:30:12

خدمات فنی مهندسی برق و تاسیسات تدبیر برق و تاسیسات زرقانی برق و تاسیسات صنعتی زرقانی مشاور و مجری برق و خدمات صنعتی فروش تجهیزات صنعتی مشاوره ، طراحی، اجرا و نظارت …

 تاسیسات نیوز

تاسیسات نیوز

آموزشگاه کاشانه
1394/6/10 7:09:02

" تنها هفته نامه تخصصی تاسیسات ایران" در این هفته نامه با * سخن سردبیر *چک لیست های طراحی تاسیسات *پای درس بزرگان تاسیسات *از اشری فارسی بخوانید *استخدام های تا…

اخبار مرتبط با "تاسیسات سخاتمان"